top of page
weerbaarheid

Onder weerbaarheid wordt verstaan;

het herkennen van eigen en andermans grenzen en wensen en het inzetten van vaardigheden om eigen wensen en grenzen op een adequate manier aan te geven met respect voor de ander. 

 

Als je nu te maken hebt met:

  - boosheid of woede;

  - angsten;

  - niet kunnen opkomen voor je mening;

  - niet komen tot het maken van een eigen keuze;

  - het niet kunnen aangeven van je eigen grenzen;

  - je makkelijk(er) beïnvloedbaar bent door anderen;

  - je het lastig vindt om ondernemend of in "actie" te komen;

  - snel van "slag" bent of niet toe komt om door te zetten;

 - minder het gevoel te hebben je emoties te herkennen na een heftige

   (levens) ervaring zoals: scheiding, ontslag, verlies van iemand, ongeluk

   of ziekte;

dan is de kans groot dat je een verlaagde weerbaarheid hebt.

 

Doormiddel van een professionele ondersteuning en begeleiding krijg je handvatten en kun je werken aan gedragsverandering waardoor je onder deze stressvolle situaties weerbaar kunt handelen/blijven.

In de psychofysieke coaching trajecten ligt de nadruk op het vergroten van de  weerbaarheid. Het is dus geen fysieke zelfverdedigingstraining.

Weerbaar zijn wordt voor Verdiesen Trainingen gezien als de hoofdpijler. Om weerbaar te zijn, zijn er een aantal sub thema's waar men aan kan werken om weerbaar te worden dan wel blijven. 

 

Denk bij sub thema's zoals:

  - Emotie regulatie

  - Versterken van je veerkracht

  - Grenzen herkennen en adequaat aangeven

  - Agressie regulatie

  - Assertiviteit

  - Vergroten eigenwaarde

  - Stress management

  - Rouw en verlies

Deze thema's vormen een (onderliggend) deel van je hoofddoel en worden extra belicht in je traject.

bottom of page