top of page

Als we een coaching traject aangaan wordt er naar jouw eigen doelen gekeken. In elk traject is het hoofdoel, het vergroten van jou weerbaarheid.

Om weerbaar te zijn, zijn er een aantal sub thema's waar men aan kan werken om weerbaar te worden dan wel blijven. 

 

Denk bij sub thema's zoals:

  - Emotie regulatie

  - Veerkracht

  - Agressie regulatie

  - Assertiviteit

  - Vergroten eigenwaarde

  - Stress management

  - Rouw en verlies

Deze thema's vormen een (onderliggend) deel van je hoofdoel en worden extra belicht in je traject.

bottom of page